Onze oplossing2019-10-11T16:13:53+00:00

We bieden inzicht en nieuw perspectief

Een ODE aan organisaties

We hebben een ODE voor directies en MT’s ontwikkeld. De ODE staat voor: een gedegen Onderzoek naar de dieperliggende oorzaken van de problemen waar je tegenaan loopt, gevolgd door Dialoogsessies waarin gezocht wordt naar het gemeenschappelijk belang en waar verschillen uitgesproken worden. Om uiteindelijk hen te Empoweren om keuzes te maken en positie in te nemen, zodat zij hun rol effectief kunnen vervullen.

Het onderzoek bij een directie of MT gebeurt in de vorm van persoonlijke interviews en kan ondersteund worden door de BASc® werkdrukmeter of de BASc® draagvlakmeter. We hebben een speciaal programma ontwikkeld waarbij de dialoogsessies en het ”empoweren” plaatsvindt in workshops van drie uur. Tenslotte is het ook mogelijk om als manager/directeur in een klankbord of mentorgesprek te onderzoeken wat niet lekker loopt en bieden we in dit gesprek zowel inzicht als handvatten.

  • Objectief onderzoek naar diepliggende oorzaken van werkdruk of andere problemen
  • Met behulp van de BASc® (een gevalideerde onderzoeksmethode), gestructureerde interviews of klankbordgesprekken
  • Dialoogsessies met MT’s en/of directie
  • Ontwikkelingsprogramma op basis van Inside-out methode©
  • Mentorgesprekken
  • Stimuleren persoonlijk leiderschap MT leden en directeuren
  • D.m.v. herhalingsbijeenkomsten en/of klankbordgesprekken
  • indien nodig: een vervolgonderhoudsprogramma en/of verder verdiepend onderzoek

Wat vinden onze klanten van onze ODE

“Ik ben een groot voorstander voor deze aanpak om het zelf met de mensen te doen als directeur, met ondersteuning op achtergrond waar nodig” – Directeur van een middelgroot ingenieursbureau

“Ik heb me verwonderd over de diepgang. Het lijkt soms onbeduidend waar we over spreken, maar uiteindelijk blijkt het toch zin te hebben” – Een MT-lid van een grote gemeente

“Een duidelijk door eenieder gedragen plan, strakke afspraken en oog voor de mens”- Directeur Meldkamer van een Veiligheidsregio