Onze oplossing2019-07-05T09:11:59+00:00

Versterken van directies en MT’s

Een ODE aan organisaties

Wij hebben een gestructureerde methode ontwikkeld die zichtbaar maakt waarom het niet loopt in organisaties. We zoeken gezamenlijk vanuit verschillende invalshoeken naar de dieperliggende oorzaken waarom relaties en processen moeizaam verlopen en we brengen het gemeenschappelijk belang in kaart. Op basis van deze resultaten stimuleren we met behulp van ons inside-out© programma de dialoog in je organisatie. Hierdoor is een ieder in staat om zijn eigen verantwoordelijkheid op te pakken en de ander beter te begrijpen. Meer betrokkenheid en verbeterde productiviteit zijn het resultaat.

  • Objectief onderzoek naar álle diepliggende oorzaken van de problemen
  • In de vorm van: klankbordgesprekken, gestructureerde interviews en/of de BASc®
  • Specifiek voor RvB: evaluatieproces RvB en betrokken partijen
  • Dialoogsessies met MT’s en/of directie
  • Ontwikkelingsprogramma op basis van Inside-out methode©
  • Mentorgesprekken
  • Stimuleren persoonlijk leiderschap MT leden en directeuren
  • D.m.v. herhalingsbijeenkomsten en/of klankbordgesprekken
  • indien nodig: een vervolgonderhoudsprogramma en/of verder verdiepend onderzoek

Wat vinden onze klanten van onze ODE

“Ik ben een groot voorstander voor deze aanpak om het zelf met de mensen te doen als directeur, met ondersteuning op achtergrond waar nodig” – Directeur van een middelgroot ingenieursbureau

“Ik heb me verwonderd over de diepgang. Het lijkt soms onbeduidend waar we over spreken, maar uiteindelijk blijkt het toch zin te hebben” – Een MT-lid van een grote gemeente

“Een duidelijk door eenieder gedragen plan, strakke afspraken en oog voor de mens”- Directeur Meldkamer van een Veiligheidsregio