Onze missie

Het is onze missie om een betere (organisatie) wereld te creëren waar integriteit en de menselijke maat hoog in het vaandel staan. Waar managers en medewerkers effectief en met plezier met elkaar en hun omgeving samenwerken en met minder moeite betere resultaten weten te bereiken.

Over ons

Robert de Muralt
Robert de Muralt

Ik ben op mijn best als er sprake is van verstoorde relaties in directies of MT’s of vastgelopen projecten of programma’s. Vanuit vier verschillende invalshoeken weet ik een grondige analyse te maken en een fundament neer te zetten waardoor programma’s en projecten weer kunnen gaan lopen en de onderlinge samenwerking verbetert. Ik maak hierbij de verschillende belangen inzichtelijk en bespreekbaar en ga op zoek naar het gezamenlijk belang. Verder ben ik goed in het leggen van verbanden tussen allerlei systemen, zowel menselijk als organisatorisch, en creëer ik focus en overzicht. Meer lezen? Klik hier

Achtergrond:

  • Bedrijfskundige (MSc)
  • Opleiding Integraal Leiderschap (persoonlijk leiderschap en bewustzijnsontwikkeling)
  • Bedenker van de BASc®
  • Auteur van diverse boeken en artikelen
Marie-Louise Dechesne
Marie-Louise Dechesne

Als je mij in een organisatie loslaat ga ik altijd op zoek naar wie welke rol oppakt en hoe de onderlinge verhoudingen zijn. Ik overzie ‘het speelveld’, voel haarfijn aan welke positie een ieder inneemt en wanneer het niet klopt. Ik stimuleer mensen hun positie zo goed mogelijk in te nemen en waar nodig grenzen te stellen omdat hierdoor de onderlinge samenwerking kan verbeteren en het resultaat met minder moeite behaald kan worden. Hierbij heb ik respect voor ieder teamlid en weet ik het proces te vertragen als ik het gevoel heb dat er iets onuitgesproken blijft dat juist heel belangrijk is. Dat wekt vertrouwen! En hiermee draag ik uit: “iedereen is oké zoals hij of zij is’. Meer lezen? Klik hier

Achtergrond:

  • Bedrijfskundige (drs.)
  • School voor coaching en familie en organisatieopstellingen
  • Ervaring met cultuur- en waardenmanagement
  • Gecertificeerd Profile Dynamics® consultant

Onze visie

DE oplossing bestaat niet

In onze visie is ieder mens uniek en heeft zijn eigen belangen en beleving. Iedereen reageert dus anders op de vraagstukken die spelen en ziet ook verschillende oplossingen. DE waarheid of DE juiste aanpak bestaat dus niet. Een oplossing die werkt, ontstaat vanuit het gedeelde beeld en de bereidheid om open met elkaar samen te werken en te communiceren. In een situatie waarin een ieder zichzelf inbrengt en open staat voor andere invalshoeken en oplossingen.

Een keurslijf

Daarnaast speelt er in onze visie een paradox tussen enerzijds de behoefte aan controle en van hieruit om alles te willen en structureren in systemen en anderzijds de behoefte aan autonomie van veel mensen in organisaties. Die structuren creëren een soort keurslijf waarbinnen men zich op een bepaalde manier moet gedragen, geen fouten mag maken en gestraft wordt als dit wel gebeurt. Dit geeft veel spanning en heeft veel invloed op het werkplezier en de effectiviteit van mensen. In onze ogen is het belangrijk om los te laten dat alles maakbaar is en alleen te organiseren wat nodig is.

De kunst van vertragen

Vertragen is in onze optiek cruciaal om tot goede gedragen beslissingen te komen. Daarbij is het van belang om niet meteen in oplossingen te denken, maar stapsgewijs te werk te gaan.