Onze visie

In onze visie is de menselijke maat van hoog tot laag cruciaal om als organisatie op de lange termijn succesvol te kunnen zijn. En daarbij steken we in op management- en directieniveau omdat zij in staat zijn om dit te veranderen en het goede voorbeeld te geven. Door uit te gaan van waar je als organisatie voor staat en de verschillende belangen en belevingen in kaart te brengen en bespreekbaar te maken wordt het fundament neergelegd voor een effectief functionerende organisatie.

Om dit goed te laten draaien is effectieve onderlinge samenwerking op management- en directieniveau noodzakelijk. Hiervoor is het in onze ogen belangrijk dat zij open staan voor andere perspectieven en meningen en dat zij zich blijven uitspreken voor wat ze belangrijk vinden en hierin gezien en gehoord worden. En dat ze niet alleen naar hun medewerkers maar ook naar hun stakeholders een heldere positie in weten te nemen.

Over ons

Robert de Muralt
Robert de Muralt

Ik ben op mijn best als er sprake is van verstoorde relaties in directies of MT’s of vastgelopen projecten of programma’s. Vanuit vier verschillende invalshoeken weet ik een grondige analyse te maken en gezamenlijk een fundament neer te zetten waardoor programma’s en projecten weer kunnen gaan lopen en de onderlinge samenwerking verbetert. Ik maak hierbij de verschillende belangen inzichtelijk en bespreekbaar en ga op zoek naar het gezamenlijk belang. Verder ben ik goed in het leggen van verbanden tussen allerlei systemen, zowel menselijk als organisatorisch, en creëer ik focus en overzicht. Meer lezen? Klik hier

Achtergrond:

  • Bedrijfskundige van huis uit (MMO)
  • Opleiding Integraal Leiderschap (persoonlijk leiderschap en bewustzijnsontwikkeling)
  • Bedenker van de BASc®
  • Auteur van diverse boeken en artikelen
Marie-Louise Dechesne
Marie-Louise Dechesne

Als je mij in een organisatie loslaat ga ik altijd op zoek naar wie welke rol oppakt en hoe de onderlinge verhoudingen zijn. Ik overzie ‘het speelveld’, voel haarfijn aan welke positie een ieder inneemt en wanneer het niet klopt. Ik stimuleer mensen hun positie zo goed mogelijk in te nemen en waar nodig grenzen te stellen omdat hierdoor de onderlinge samenwerking kan verbeteren en het resultaat met minder moeite behaald kan worden. Hierbij heb ik respect voor ieder teamlid en weet ik het proces te vertragen als ik het gevoel heb dat er iets onuitgesproken blijft dat juist heel belangrijk is. Dat wekt vertrouwen! En hiermee draag ik uit: “iedereen is oké zoals hij of zij is’. Meer lezen? Klik hier

Achtergrond:

  • Bedrijfskundige van huis uit (drs.)
  • School voor coaching en familie en organisatieopstellingen
  • Ervaring met cultuur- en waardenmanagement
  • Gecertificeerd Profile Dynamics® consultant

Onze ODE aan organisaties

We hebben een ODE voor directies en MT’s ontwikkeld. De ODE staat voor: een gedegen Onderzoek naar de dieperliggende oorzaken van de problemen waar je tegenaan loopt, gevolgd door Dialoogsessies waarin gezocht wordt naar het gemeenschappelijk belang en waar verschillen uitgesproken worden. Om uiteindelijk hen te Empoweren om keuzes te maken en positie in te nemen, zodat zij hun rol effectief kunnen vervullen.

Onderzoek

Wat voor de een problematisch is, is voor de ander vaak geen probleem. En wat voor de een belangrijk is, is voor de ander vaak minder belangrijk. Daarom maken wij, middels een onderzoek vanuit 4 perspectieven, eerst de verschillen in belangen, beleving en verwachtingen inzichtelijk.

Dialoog

Wij gaan op zoek naar wat een ieder belangrijk vindt en gaan hierover in gesprek. Ons doel hierbij is dat een ieder zich gehoord en gezien voelt, waardoor hij of zij zich serieus genomen voelt en open kan staan voor de ander. Vervolgens gaan we op zoek naar het gezamenlijke belang en de mate van draagvlak hiervoor.

Empowerment

We versterken het leiderschap zowel persoonlijk als in onderlinge samenwerking, het behalen en doelen en het innemen van positie ten aanzien van je stakeholders. We werken vanuit een bedrijfskundige context, waarbij we zowel oog hebben voor het organisatiedoel als de mens met zijn verschillende belangen, belevingen en verwachtingen.