De BASc® DNA meter

De BASc® DNA meter is speciaal ontwikkeld om inzicht te krijgen in het voorkeursgedrag van je team. Door de waarden en drijfveren van een team in beeld te brengen wordt duidelijk op welke manieren ze het beste met elkaar kunnen samenwerken en hoe je ze goed kunt aansturen. Hiermee kun je de basis leggen voor de aanpak van je verbeteractiviteiten. De BASc® DNA meter is speciaal ontwikkeld voor teams en is gebaseerd op het gedachtegoed van Spiral Dynamics.

Wat is de BASc® DNA meter

De BASc® DNA meter is bedacht en ontwikkeld door Robert de Muralt. Naast het feit dat iedereen anders is en zijn eigen belangen en belevingen heeft, hebben mensen (en groepen) ook hun eigen voorkeuren hebben om bepaalde situaties om te gaan. Deze voorkeuren zijn bepalend voor de samenwerking, de werkomgeving en de wijze van communicatie en afstemming.

Vanuit 4 invalshoeken: individueel, team, inhoudelijk en omgeving, worden inzicht verkregen in de waarden en de drijfveren van een team of een afdeling en wordt duidelijk op welke manier teams goed aangestuurd kunnen worden, waar ze energie van krijgen en wat energie kost.

Hoe werkt het?

Bewustwording van de waarden en drijfveren helpt je om de samenwerking te verbeteren.

Online vragenlijst Inhoudelijke rapportage Het vervolg
De waarden en drijfveren worden via een makkelijk in te vullen online vragenlijst verzameld. Deze bestaat uit 16 bedrijfskundige stellingen die een deelnemer voorafgaand aan een workshop of coaching in eigen tijd en tempo invult. Dit resulteert in een overzichtelijk rapport met daarin het teamprofiel, verdeeld over 6 waarden. Het wordt teruggekoppeld door een ervaren consultant, 1op 1 of in groepsverband. Het BASc® DNA rapport is ondersteunend aan het standaard BASc® en geeft inzicht in het voorkeursgedrag en waar de ontwikkelingen voor de onderlinge samenwerking liggen.

Wat levert het op

De sleutel zit in het bewustzijn dat ieder mens verschillend is, met verschillende belangen en verschillende beelden van de werkelijkheid en dat iedereen ook zijn eigen voorkeuren heeft. Met de BASc® DNA meter krijg je inzicht in het voorkeursgedrag van je team. Door de voorkeuren in kaart te brengen krijg je handvatten om je effectiviteit als leider en als team te verbeteren. Met als resultaat minder weerstand en meer verbondenheid binnen je team. Immers je krijgt beter zicht op:

  • Datgene wat je team energie geeft en waar je team op leegloopt
  • Hoe je team het liefst samenwerkt, communiceert en afstemt
  • Hoe je projecten, activiteiten en klusjes het beste kunt aanpakken
  • In de flexibiliteit en veranderbereid van je team