Een Veiligheidsregio

Wat wilde de klant?

De directeur wilde hulp bij het weer op de rit krijgen van een complex ICT-project. De onderlinge samenwerking tussen de leverancier en de Veiligheidsregio was tot een dieptepunt gezakt en de partijen waren gebrouilleerd geraakt. Daarnaast speelden binnen de Veiligheidsregio nog allerlei andere belangen die het werken bemoeilijkte.

Wat was onze aanpak?

Onze aanpak was een combinatie van menskundig en bedrijfskundig advieswerk, met als uitgangpunt dat de onderlinge relatie hersteld zou worden en dat beide partijen weer duurzaam met elkaar konden samenwerken. We hebben afspraken gemaakt op zowel intermenselijk (cut the crap) als bedrijfskundig niveau. Daarnaast hebben we de verschillende belangen in beeld gebracht en inzichtelijk gemaakt wat het gemeenschappelijk belang was. Hierdoor waren beide partijen weer in staat hun eigen positie in te nemen. Door aan beide kanten 1 aanspreekpunt in te regelen, konden ze hun verantwoordelijkheid oppakken en werd langzaam maar zeker de relatie en het vertrouwen weer hersteld.

Wat hebben we bereikt?

Beide partijen werken inmiddels weer geruime tijd samen. Het ICT-project is succesvol afgerond. De samenwerking verloopt goed en met vertrouwen. De partijen spreken elkaar op hun verantwoordelijkheden aan.

Wat vond onze klant?

Directeur Meldkamer

“Door de kwaliteit van de aanpak (een duidelijk door eenieder gedragen plan, strakke afspraken en oog voor de mens) heeft Robert dit project tot een goed einde gebracht en de resultaten ook daadwerkelijk geborgd bij de betrokken partijen.”