Waar zijn we vastgelopen? Waar zitten de frustraties en irritaties? Wat zijn de diepere oorzaken? Hoe komen we hier weer uit?

Business Awareness Scan (BASc®)

De Business Awareness Scan (BASc®) is een gevalideerd diagnose-instrument dat speciaal is ontwikkeld om organisaties, teams en individuen die vastgelopen zijn weer vlot te trekken. Door de verschillen tussen belangen en belevingen in kaart te brengen krijg je inzicht in de diepere oorzaken waarom je, als individu, team of organisatie vastloopt. Belangen geven aan wat iemand belangrijk vindt en belevingen geven aan hoe het wordt ervaren.

Wat is de BASc®

De BASc® is bedacht en ontwikkeld door Robert de Muralt. Waar Robert gedurende zijn carrière als (project)manager en organisatieadviseur achter is gekomen dat mensen niet alleen door een verschillende bril naar situaties en problemen kijken, maar ook hun eigen beleving en belangen hebben. En dat vooral dit laatste vaak niet met elkaar wordt uitgewisseld of op onbegrip stuit, waardoor, vaak hardnekkige, organisatieproblemen ontstaan.

Door vanuit 4 verschillende perspectieven tegelijkertijd de verschillende belangen en belevingen in kaart te brengen en inzichtelijk te maken wordt duidelijk waar de energielekken, de ontwikkelpunten en eventuele draagvlakissues zitten. Ook wordt duidelijk welke zaken wel goed gaan, zodat je op een hele effectieve manier met de verbeterpunten aan de slag kunt gaan.

Hoe werkt het?

Bewustwording van de verschillen in belangen en beleving is de sleutel voor ontwikkeling.

Online vragenlijst Inhoudelijke rapportage Het vervolg
De belangen en belevingen worden via een makkelijk in te vullen online vragenlijst verzameld. Deze bestaat uit 64 stellingen die een deelnemer voorafgaand aan een workshop of coaching in eigen tijd en tempo invult. Dit resulteert in een overzichtelijk rapport met verschillende grafieken, inclusief een spinnenweb en wordt teruggekoppeld door een ervaren consultant, 1op 1 of in groepsverband. Met het BASc® rapport leggen we de basis voor het vervolgtraject. Denk bijvoorbeeld aan supervisie, procesbegeleiding en coaching. Of aan blauwdruk-ontwikkeling.

Wat levert het op

De sleutel zit in het bewustzijn dat ieder mens verschillend is, met verschillende belangen en verschillende beelden van de werkelijkheid. Hier liggen de fundamentele mogelijkheden om de samenwerking te verbeteren en tot de kern van vraagstukken te komen. Door de verschillende beelden in kaart te brengen kunnen dus adequate acties geformuleerd worden om je effectiviteit als leider en als team te verbeteren. Met als resultaat betere resultaten, meer zelfvertrouwen en meer verbondenheid met de organisatie.

  • Effectiever en met meer plezier samenwerken
  • Een basis om op structurele wijze werkdruk en organisatieproblemen op te pakken
  • Concrete punten om de jezelf, je team en je organisatie verder te ontwikkelen
  • Meer wederzijds begrip, waardoor meer energie en meer werkplezier beschikbaar komt
  • Concrete handvatten om de persoonlijke inbreng en de samenwerking kunnen verbeteren