Wat wilde de klant?

De directeur wilde hulp bij het weer op de rit krijgen van zijn organisatie om weer succesvol te zijn. Het bedrijf heeft een uniek product waarmee het wereldmarktleider is. De directeur had inmiddels een aantal externe adviseurs versleten die niet succesvol waren en de organisatie meer kwaad dan goed hadden gedaan. Hij bevond zich in een moeilijke situatie, had tal van problemen en zag door de bomen het bos niet meer.

Wat was onze aanpak?

Onze aanpak was een combinatie van persoonlijke begeleiding en bedrijfskundig advieswerk, waarbij het uitgangspunt is dat de organisatie het, onder onze begeleiding, zelf verder oppakt. Persoonlijke gesprekken om het zelfvertrouwen, de rust en de focus weer terug te brengen. Bedrijfskundig advieswerk om de directeur handreikingen te doen waarmee hij zijn organisatie weer succesvol kon maken. Zaken waarmee we geholpen hebben zijn: het ontwikkelen van een visie voor de komende 5 jaar; het stroomlijnen van het productportfolio; het inregelen van een deugdelijke personele structuur (incl. de inrichting van een MT) en het voeren van een aantal gesprekken met leden van het managementteam.

Wat hebben we bereikt?

De directeur heeft het vertrouwen weer teruggekregen in de toekomst van zijn organisatie. Het productportfolio is gestroomlijnd. Het verkoopapparaat en het productieproces zijn beter georganiseerd. Het MT is beter in staat om hun positie in te nemen.

Wat vond onze klant?

“Het traject met DMDC geeft me richting, helderheid, vertrouwen en energie. Het werkt verlichtend en is motiverend. Ik ben een groot voorstander voor deze aanpak om het zelf met de mensen te doen als directeur, met ondersteuning op achtergrond waar nodig. Het blijft voor mij moeilijk om zaken op het mensvlak te doen, maar ik ben tot inzicht gekomen dat mensen veel richting nodig hebben en dat er nog werk op dit gebied te doen is.”