Nieuwsbrieven2019-10-06T21:44:45+00:00

Mogen programmamanagers zo maar de beste mensen halen uit je organisatie?

We begeleiden een MT bij een gemeente waar we deze vraag kregen. Tegenstrijdige belangen tussen de lijn en het programma? En wie bepaalt? Lees ook hoe je hoge werkdruk en lage productiviteit kunt voorkomen en de onderlinge samenwerking kunt verbeteren tussen de lijn en een programma.

Oudere nieuwsbrieven:

Terugblik op 2018

Een nieuwe product, het klankbordgesprek, een vernieuwde propositie en website. Een kijkje in de keuken bij een van onze klanten waarbij we het MT begeleiden hun positie steviger in te nemen en beter met verstoringen uit hun omgeving te leren omgaan.

Ervaringen van onze klanten

Een MT van een gemeente, hun directeur en een directeur van een MKB beschrijven hun ervaringen met ons rond onderlinge samenwerking, steviger positie innemen als MT en het creëren van meer focus. Verder: succesvol veranderen in digitaliseringsprojecten (whitepaper). En: positie innemen in onderlinge samenwerking (blog). Nieuw product: klankbordgesprek.

.