Klankbord

Met klankbord bedoelen we dat we een luisterend oor bieden, een spiegel voorhouden en/of advies geven op zaken waar je graag wilt weten of je het juiste doet of bedacht hebt. We kijken met je mee en begeleiden je gezamenlijk vanuit een bedrijfskundige en mensgerichte achtergrond. We gaan met dat aan de slag wat zich op dat moment aandient.

Wat levert het op? Meer rust omdat je bevestiging en adviezen hebt gekregen op de onderwerpen die voor jou van belang zijn. Je hebt handvatten, meer focus en vertrouwen gekregen dat je op de juiste weg bezig bent en bent nog bewuster geworden van een aantal zaken die je belemmeren en die je nodig hebt om weer verder te kunnen.

Hoe werkt het? De aanpak is zowel bedrijfskundig als mensgericht en we begeleiden je gezamenlijk omdat we in onze aanpak complementair zijn en hoge kwaliteit kunnen bieden. Het is mogelijk om een strippenkaart van vijf of tien gesprekken bij ons af te nemen. Maar soms zijn een paar gesprekken al voldoende. En mocht er meer onderzoek of begeleiding noodzakelijk zijn, dan zullen we dit in overleg met elkaar bespreken.