Wat wilde de klant?

Een directeur wilde hulp bij het weer op de rit krijgen van zijn MT. De onderlinge samenwerking en de communicatie met de omgeving naar een hoger plan brengen en de positionering van het team binnen de organisatie verhelderen en concretiseren. De noodzaak was hoog omdat het MT opereert in een zeer dynamische omgeving waarbij ze als afdeling sterk in ‘the picture’ staat. Effectieve en efficiënte samenwerking en stevig je positie innemen zijn dus cruciaal.

Wat was onze aanpak?

Onze aanpak was een combinatie van teambegeleiding en bedrijfskundig advieswerk, waarbij het uitgangspunt is dat de organisatie het, onder onze begeleiding, zelf verder oppakt. We zijn gestart met individuele gesprekken om te onderzoeken wat de beleving van eenieder is en of er commitment is. Door middel van dialoogsessies in workshopverband hebben wij de MT-leden bewust gemaakt van zichzelf, de onderlinge verhoudingen en de impact van hun handelen op hun omgeving. Tijdens de workshops hebben we handvatten geboden waarmee de MT-leden beter in staat zijn hun positie als MT in te nemen.

Wat hebben we bereikt?

De MT-leden zijn beter gaan samenwerken. Ze hebben respect en begrip voor elkaar  en voor wie ze zijn gekregen. Ze zijn inmiddels beter in staat om hun grenzen aan te geven en te benoemen als zaken voor hen niet kloppen. Ook zijn ze zich veel bewuster geworden van de toegevoegde waarde van elkaar. Tenslotte hebben ze inzicht gekregen in het speelveld waarin ze opereren en wat  van buitenaf  hun werk bemoeilijkt en  voor onderlinge stress kan zorgen. En zijn ze bewuster geworden van hoe ze hier duidelijker hun positie in kunnen nemen.

Wat vond onze klant?

De MT leden:

“Ik heb me verwonderd over de diepgang. Het lijkt soms onbeduidend waar we over spreken, maar uiteindelijk blijkt het toch zin te hebben”. “Ik voel me veilig om zaken uit te spreken die ik met het MT alleen niet zou inbrengen”. “Je kunt alles weer een plek geven!” “Het begint bij ons zelf, dan zal de rest (onze omgeving) het verschil gaan ervaren”. “We weten elkaar beter te vinden; we botsen nog steeds zo nu en dan, maar hebben meer begrip voor elkaar.”

De directeur van dit MT:

“Ik merk dat ze meer initiatief naar mij toe nemen. Het MT stelt mij meer vragen en fungeert meer als team”.