Business Awareness Scan (BASc®)

De BASc® is een instrument voor organisaties waarmee verschillende belangen en belevingen inzichtelijk kunnen worden gemaakt, hierdoor krijg je snel zicht op de diepere oorzaken van je problemen, waardoor snel mogelijke oplossingen zichtbaar worden. Het geeft inzicht in:

  • wat een ieder belangrijk vindt en hoe de huidige organisatievoering ervaren wordt (draagvlak)
  • waar het niet lekker loopt en zaken die irritaties, frustraties, miscommunicatie en slechte resultaten geven (energielekken)
  • welke onderdelen nog verder ontwikkeld moeten worden (ontwikkelpunten)

De BASc® maakt gebruik van gestandaardiseerde gevalideerde vragenlijsten die vanuit 4 invalshoeken (individueel, cultureel, bedrijfskundig en strategisch) tegelijkertijd een beeld van de huidige situatie schetsen.

De BASc® kun je inzetten om de samenwerking in de organisatie te verbeteren, om te onderzoeken wat nodig is om het draagvlak te vergroten, weeffouten in de organisatie eruit te halen en om irritaties en frustraties structureel aan te pakken.