Weer een nieuw initiatief vastgelopen! Waarom dan?  

17  mei 2023
Robert de Muralt en Marie-Louise Dechesne

Christine belt ons. Ze zijn heel enthousiast gestart met een ‘nieuwe tafel’ binnen omgevingsgericht werken. Voor wie het niet kent, aan die tafel worden zowel binnen de gemeente als daarbuiten mensen uitgenodigd rond een vraagstuk uit de omgeving (zoals een buurthuis opzetten). Het initiatief wordt vol enthousiasme opgepakt door collega’s en door de buitenwereld. Ze krijgen veel meer aanmeldingen dan verwacht. Ze boeken mooie resultaten. Maar dan loopt het vast. Mensen hebben geen tijd meer en reageren niet meer. Christine heeft met haar collega’s van alles geprobeerd om een 2e tafel van de grond te krijgen, maar het lukt niet meer. Ze voelt zich moedeloos.

Het eerste onderzoek

Christine roept onze hulp in en we onderzoeken met haar en haar collega’s wat er in hun ogen goed is gegaan, wat er minder goed gaat en wat ze zouden willen. We vragen ook hoe zij de samenwerking ervaren met de verschillende betrokkenen, welke opdracht zij meegekregen hebben vanuit de organisatie en wat hen in hun omgeving belemmert om deze tafel succesvol te maken. Het blijkt nog best complex te liggen, maar het eerste gesprek geeft hen weer iets meer moed om verder te gaan.

Het probleem ligt dieper dan gedacht

Het eerste onderzoek maakt duidelijk dat de structuur in de organisatie zodanig is dat de betrokkenen worden afgerekend op hun eigen resultaten, dat er sprake is van interne concurrentie en dat medewerkers worden overspoeld door samenwerkingsgroepen. En als er iets plaatsvindt dat afdelingen/teams overstijgt of niet in het project past, er geen tijd en budget is. En velen vinden dat het zonder omgevingstafels nog prima werkt…

Hoe hier anders mee om te gaan?

Je te realiseren dat er een structuurprobleem onderligt die niet zo maar is op te lossen. Maar waar je wel anders mee om kunt gaan door stapje voor stapje samen met de betrokkenen veranderingen door te voeren. Dat het belangrijk is om goed onderzoek te doen naar de kern van de problemen en Christine en haar collega’s serieus te nemen. En hen de ruimte en de support geeft dit anders aan te vliegen. Want dit zou je organisatie wel eens heel hard nodig kunnen hebben….

Herkenbaar dat problemen wel eens hardnekkiger kunnen zijn dat ze in eerste instantie lijken? Frustrerend toch? Het probleem en de oplossing zou wel kunnen zijn dan je denkt…We zijn benieuwd naar je reactie.