Team

Herken je dit?

 • Je hebt van alles geprobeerd om van je team een team te maken. Ieder voor zich hebben ze veel kwaliteiten, maar samen functioneert het gewoon niet en presteren ze ondermaats.
 • Je baalt ervan dat je vaak niet of te laat geïnformeerd wordt als het misgaat in een project. En jij kan het oplossen! Je bent hierdoor voortdurend operationele brandjes aan het blussen zodat je stakeholders zich weer even koest houden.
 • Je vindt het irritant dat sommige van je stakeholders goede maatjes zijn met mensen uit jouw team, dat geeft veel onrust.
 • Hoeveel uren je ook maakt, je voelt je steeds meer op eieren lopen…

Hoe zou het voor je zijn als…

 • Je inzage krijgt in de diepere oorzaken van waar het niet lekker loopt in je team en niet alleen bevestiging krijgt van wat jij ziet en ervaart, maar ook tot nieuwe inzichten komt.
 • Je van dit team weer een team weet te maken en dat ze met elkaar voor goede resultaten gaan.
 • Dat ze meer hun eigen verantwoordelijkheid oppakken, fouten durven maken, maar deze ook zelf weten op te lossen.
 • De communicatie met jullie stakeholders goed verloopt.
 • Jij meer het vertrouwen hebt dat het team doet wat het moet doen, je meer tijd overhoudt voor strategische zaken en de samenwerking met hen soepel verloopt.

 Dat is mogelijk..

 • Met een situatieanalyse die bestaat uit een uniek wetenschappelijk gevalideerd instrument (de BASc® effectiviteitsmeter) om structurele problemen boven water te halen en handvatten te krijgen om de effectiviteit van dit team te vergroten.
 • Met een workshop om de BASc® effectiviteitsmeter, de doelen voor het traject en onze aanpak te bespreken.
 • Met minimaal 5 workshops waarbij we samen met het team en jou als leidinggevende toewerken naar de afgesproken doelen.

Aan het einde van dit traject…

 •  Heb je inzage gekregen in wat er nodig is om dit team weer beter te laten functioneren, meer hun verantwoordelijkheid op te pakken en hoe ze meer op 1 lijn kunnen komen te staan.
 • Weet je hoe je op structurele wijze de ervaren druk vanuit je omgeving en problemen op kunt pakken en hoe jullie als team weer effectief kunnen worden, zowel op het gebied van samenwerking, als op het gebied van bedrijfsprocessen als richting je stakeholders.
 • Heeft het team inzicht gekregen in hoe belangrijk het is om een heldere positie in te nemen a.v. de verschillende stakeholders om te voorkomen dat ze worden uitgespeeld.
 • Weet je hoe je meer draagvlak creëert voor de gewenste doelen en de aanpak om dit traject een vervolg te kunnen geven en omdat ze vanaf het begin meegenomen zijn in het proces.