Robert de Muralt

Ik kan elk probleem langs vier invalshoeken tegelijk overzien en weet overzicht te creëren en focus aan te brengen. Ik ben pas tevreden als de onderste steen boven is en als de kern van het probleem boven tafel is gekomen, en ben daarin koppig en vasthoudend. Ik ben gevoelig en intuïtief en weet verbanden te leggen tussen allerlei systemen zowel menselijk als organisatorisch. En voel haarfijn aan als een systeem ziek is.

In mijn visie is de menselijke maat van hoog tot laag cruciaal om als organisatie op de lange termijn succesvol te kunnen zijn. En daarbij steek ik in op management- en directieniveau omdat zij in staat zijn om dit te veranderen en het goede voorbeeld te geven. Door uit te gaan van waar je als organisatie voor staat en de verschillende belangen en belevingen in kaart te brengen en bespreekbaar te maken wordt het fundament neergelegd voor een effectief functionerende organisatie.

Waarom ben ik met Marie-Louise gaan samenwerken?

Omdat zij steengoed is op de verbinding en weet, daar waar nodig, te vertragen. Een integere vrouw met een zachte warme persoonlijkheid die in staat is de veiligheid voor een ieder te bewaken. Samen met haar ben ik in staat om bedrijven die problemen ervaren weer goed laten te functioneren. Daarbij schuwen we de diepte niet om boven tafel te krijgen waar het daadwerkelijk om gaat. Meestal gaat het om situaties waar het onderlinge vertrouwen is verstoord.

Marie-Louise Dechesne

Als je mij in een organisatie loslaat weet ik onmiddellijk en intuïtief wie welke rol speelt. Ik voel haarfijn aan welke positie iedereen inneemt en hoe de verhoudingen zijn. Ik overzie ‘het speelveld”, ik heb respect voor ieder teamlid en weet het proces te vertragen als ik het gevoel heb dat er iets onuitgesproken blijft dat juist heel belangrijk is. Dat wekt vertrouwen! En hiermee draag ik uit: “iedereen is oké zoals hij of zij is’.

In mijn visie is het belangrijk dat mensen open staan voor andere perspectieven en meningen en dat mensen zich blijven uitspreken voor wat ze belangrijk vinden en hierin gezien en gehoord worden. Hierdoor krijg je een effectievere onderlinge samenwerking en uiteindelijk beter functionerende organisaties.

Waarom ben ik met Robert gaan samenwerken?

Omdat ik geïnspireerd raakte door de wijze waarop hij naar organisaties kijkt, vanuit verschillende perspectieven, en hoe hij snel door weet te dringen tot de kern bij organisatievraagstukken. Hij is bovendien inhoudelijk zeer sterk waardoor je veel van hem kunt leren. Als het nodig is, weet hij stevig op te treden. Ik heb ook ontdekt dat als er te veel ‘gedoe’ is in een organisatie, er zowel coaching als organisatieadvies nodig is. Bovendien is een integrale aanpak, waarbij hard en zacht met elkaar wordt gecombineerd en waarbij leiderschap op verschillende gebieden wordt gestimuleerd een duurzamere aanpak. Samen weten we dit te bieden.