Persoonlijke noot2019-09-22T22:12:07+00:00

 Robert de Muralt

Waarom ben ik organisatieadviseur geworden?

De eerste jaren van mijn werkbare leven heb ik vooral op de werkvloer gestaan, als chauffeur, als repromedewerker, als bode en lager geschoolde administratieve functies. In deze periode verbaasde ik mij over de grote afstand die er vaak bestond tussen management en werkvloer en de spanning die dat met zich meebracht. En toen werd voor mij duidelijk dat ik het liefst organisatieadviseur wilde worden en ben ik gaan studeren. Eerst deeltijd heao, later een Masters en uiteindelijk intensieve leiderschapsontwikkeling.

Inmiddels heb ik ruim 20 jaar werkervaring als (project)manager en adviseur en ben ik werkzaam op het snijvlak tussen mens en organisatie en heb ik mij gespecialiseerd in werkdruk- en draagvlakproblematiek en het herstellen van het organisatierelaties en -processen. Dit doe ik door de onderlinge verhoudingen te onderzoeken, de vinger op de zere plek te leggen en helderheid en overzicht te creëren. Hierdoor ervaren mensen meer vertrouwen, voelen ze zich meer betrokken en kan de organisatie weer goed gaan draaien.

Waarom ben ik met Marie-Louise gaan samenwerken?

Ik ben met Marie-Louise gaan samenwerken omdat zij steengoed is op de verbinding en weet, daar waar nodig, te vertragen. Een integere vrouw met een zachte warme persoonlijkheid die in staat is de veiligheid voor een ieder te bewaken. Samen met haar ben ik staat om bedrijven die problemen ervaren weer goed laten te functioneren. Daarbij schuwen we de diepte niet om boven tafel te krijgen waar het daadwerkelijk om gaat. Meestal gaat het om situaties waar het onderlinge vertrouwen is verstoord.

 Marie-Louise Dechesne

Waarom ben ik coach geworden?

Ik ben van jongs af aan geïntrigeerd door waarom mensen doen zoals ze doen en hoe ze positie innemen. Ik zie mezelf als een ontdekkingsreiziger die in verschillende landen gewoond heeft en in diverse werkvelden gewerkt heeft. Vanuit verschillende functies heb ik ontdekt hoe belangrijk positionering en onderlinge relaties zijn om goed te kunnen samenwerken. En wat nodig is om als individu en als team te kunnen floreren. Ik ben bedrijfskundige en heb later de School voor Coaching gedaan.

Inmiddels heb ik 25 jaar werkervaring waarvan 12 jaar als (team)coach. Binnen organisaties stimuleer ik een omgeving waarbinnen eenieder zich voldoende veilig en verbonden voelt en waar met elkaar naar een mooi resultaat wordt toegewerkt. Ik heb me gespecialiseerd in het (her)positioneren van mensen binnen organisaties en de onderlinge samenwerking.

Waarom ben ik met Robert gaan samenwerken?

Ik ben met Robert gaan samenwerken omdat ik geïnspireerd raakte door de wijze waarop hij naar organisaties kijkt, vanuit verschillende perspectieven, en hoe hij snel door weet te dringen tot de kern bij organisatievraagstukken. Hij is bovendien inhoudelijk zeer sterk waardoor je veel van hem kunt leren. Als het nodig is, weet hij stevig op te treden. Ik heb ook ontdekt dat als er te veel ‘gedoe’ is in een organisatie, er zowel coaching als organisatieadvies nodig is. Bovendien is een integrale aanpak, waarbij hard en zacht met elkaar wordt gecombineerd en waarbij leiderschap op verschillende gebieden wordt gestimuleerd een duurzamere aanpak. Samen weten we dit te bieden.