Mentaal en fysiek sterk worden?

18 november 2022
Marie-Louise Dechesne en Robert de Muralt

Mentaal en fysiek sterk worden is het thema in de week van de werkstress. Heel goed dat hier aandacht voor is, maar er is in onze ogen meer nodig om werkstress op te lossen of hier beter mee om te gaan. En dat begint met goed onderzoek te doen naar de veroorzakers van werkstress. Verder is werkstress iets heel persoonlijks. Sommige mensen varen er heel wel bij en krijgen er zelfs energie van. Daarom noemen we het liever druk. Hieronder een aantal veroorzakers van druk.

Een grote (werk)druk veroorzaker

Is vaak onze omgeving. Zoals stakeholders die veeleisend zijn en nooit tevreden lijken. Heb je een helder jaarplan waar je flink mee aan de slag gegaan bent, moet er weer ‘iets anders bij’. Want dat heeft toch echt prioriteit en moet gebeuren! Maar het kunnen ook wetten zijn die veranderd zijn of nieuw beleid vanuit het Rijk of de verschillende crisissen.

Ik wil het graag goed doen

En als je die druk vanuit je omgeving ervaart, wil je het liefste alle ballen in de lucht houden. Vaak betekent dit dat je bijvoorbeeld zowel je stakeholders tevreden wilt houden als dat je je jaarplan tot een goed einde wilt brengen. Maar meestal is dit niet haalbaar en geeft dit druk.

We doen het toch samen?

Als de druk vanuit je omgeving structureel groot is, zul je ervaren dat meer mensen voor zichzelf kiezen. Maar het kan ook zijn dat er bondjesvorming is waardoor er eilandjes in het team ontstaan en het team niet meer als team functioneert. En dit frustreert en geeft druk.

Zoveel procedures!

In veel organisaties is het aantal procedures zodanig toegenomen dat velen het overzicht niet meer hebben. Of het belemmert hen zo dat ze hun werk afraffelen of dat stuk van hun werk niet doen of zich keer op keer ergeren aan de procedures of de systemen die niet goed functioneren.

Dus, ja, het is belangrijk om mensen te begeleiden om mentaal en fysiek sterk te zijn. Want we leven in een maatschappij waarin de druk gigantisch is toegenomen. Maar om mensen, teams en organisaties nog beter te kunnen begeleiden, is eerst goed onderzoek nodig naar waar en waarom zij de grootste druk ervaren. Want dit vergroot de kans dat ze structureel anders met druk leren omgaan en het helder wordt waar op organisatieniveau iets mag veranderen.

Mocht je vragen hebben over bovenstaande of het onderzoek grondig willen aanpakken? Bel of mail ons voor advies. Of kijk op onze website. Ook zal in ons boek het thema ‘druk’ verder toegelicht worden.