Hoe los je hardnekkige organisatieproblemen op?

22 juni 2023
Robert de Muralt en Marie-Louise Dechesne

Karel is directeur bedrijfsvoering. Hij is net aangesteld om de rust in zijn dienst bij een grote gemeente terug te brengen. Hij merkt al snel dat er van alles niet lekker loopt binnen de bedrijfsvoering en dat het ziekteverzuim al jaren hoog is. Er zijn talloze ontwikkelingen in de organisatie gaande; zo is er een cultuurveranderingstraject en zijn er ook plannen om de structuur weer aan te passen. Het geeft enorm veel onrust en hij vraagt zich of ze als directie aan de ‘juiste knoppen’ draaien…

Het probleem overstijgt bedrijfsvoering

Over de cultuurverandering wordt in de hele organisatie veel gemord. Zijn eigen teamleiders hebben het al zo druk omdat hun teams onderbezet zijn. Ze hebben geen tijd en energie voor allerlei nieuwe trajecten die hun problemen toch niet oplossen. Want dat is het gevoel dat overheerst… Dit kan toch niet goed gaan? Hoe houdt hij alles draaiende met al deze onrust in de organisatie? En als we zo doorgaan, gaan er nog meer mensen vertrekken of zich ziek melden…

En heeft vaak diepere oorzaken

Karel bespreekt in het directieteam zijn zorgen over de ontwikkelingen en geeft zijn gevoel aan dat hij twijfelt of de juiste aanpak is gekozen en of de juiste instrumenten worden ingezet. Hij stelt voor de ingezette ontwikkeling on hold te zetten en eerst te onderzoeken wat de diepere oorzaken van de organisatieproblemen zijn. Te beginnen met bedrijfsvoering. Zijn ervaring is dat de structuur- en cultuuroplossingen vaak niet de oplossing zijn, maar dat de problemen mensgerelateerd zijn. Dat mensen niet op de juiste positie zitten of hun positie niet durven innemen. Of dat er in het verleden te veel is bezuinigd waardoor veel mensen continue onder hoge druk staan.

Het onderzoek

Met tegenzin stemt de rest van de directie in met zijn voorstel. Hij krijgt 2 maanden de tijd om onderzoek bij bedrijfsvoering te gaan doen. Hij heeft zelf goede ervaringen met het inzetten van de BASc® omdat dit instrument vanuit vier verschillende invalshoeken (individueel, samenwerking, bedrijfsvoering en omgeving) de diepere oorzaken van de problemen boven water haalt en handvatten biedt om deze bespreekbaar te maken. En het maakt de onderstroom zichtbaar en legt weeffouten boven tafel. Bovendien geeft het in 6 weken resultaat en geeft het inzicht in waar ze staan met bedrijfsvoering en wat er nu echt nodig is.

Karel is blij met de ruimte die hij heeft gekregen van zijn collega’s en gaat voortvarend aan de slag. Hij is benieuwd naar de resultaten.

Herkenbaar dat problemen wel eens hardnekkiger kunnen zijn dat ze in eerste instantie lijken? Frustrerend toch? Laat het ons weten. De oorzaak en de oplossing zou wel eens heel anders kunnen zijn dan je denkt… Meer weten? Bel/mail ons voor een afspraak.