Een directeur van een meldkamer vertelt:

“Door de kwaliteit van de aanpak (een duidelijk door eenieder gedragen plan, strakke afspraken en oog voor de mens) heeft Robert dit project tot een goed einde gebracht en de resultaten ook daadwerkelijk geborgd bij de betrokken partijen.”