Een projectleider van een gemeentelijke organisatie vertelt:

“Ik zat flink in de knoop en het plan van aanpak leek me initieel wat kort! Maar het inzicht dat ik verkreeg via de BASc® effectiviteitsmeter en vier coachsessies bleken voldoende! Door de samenwerking met Marie-Louise heb ik ontdekt waar ik van nature niet goed in ben en hoe dit mij in de loop der tijd is gaan hinderen. Stap 1 is dit bewust worden en stap 2 is er aan gaan werken. Ik heb dat kunnen ‘oefenen’ in dit traject en merkte heel snel verschil”