Een nieuwe strategie en dan?

17 februari 2022
Marie-Louise Dechesne Marie en Robert de Muralt

Een directeur vertelde in het klankbordgesprek met ons dat zij vorig jaar hard aan de strategie gewerkt heeft met het hele directie- en managementteam. Het is een flinke klus geweest, maar het is gelukt! En nu komt de roep vanuit het bestuur om een veranderteam op te zetten. Omdat de organisatie al heel wat veranderingen heeft doorgemaakt, is ze het niet eens met dit plan en vroeg ons om advies.

Een veranderteam opzetten?

De directeur stond niet achter dit plan omdat zij van mening was dat het eerst belangrijk is om de managementlaag eronder mee te nemen in de strategie. En daarna de medewerkers. Zodat de strategie meer kan leven in de organisatie, dat mensen vragen kunnen stellen (zoals waarom is er een nieuwe strategie bedacht) en hun eigen beelden kunnen toetsen. We waren het helemaal eens met haar. Want dan pas creëer je draagvlak en kunnen managers samen met hun teams vorm geven aan de nieuwe strategie. En ze kunnen meegenomen worden in de nieuwe doelstellingen en de ruimte krijgen om hun input te geven. En als het nodig is, kun je daarna altijd nog een veranderteam opzetten.

Een nieuwe strategie of structuurwijziging?

Wat we ook hebben aangeven is dat een nieuwe strategie of een reorganisatie vaak gezien wordt als de oplossing voor verschillende problemen. Uit onderzoek komt echter naar voren dat deze oplossing meestal niet de oplossing is en vaak juist meer schade toebrengt. Dit herkennen we in de praktijk. En managers en medewerkers zijn op een gegeven moment ook verandermoe. Ons advies is om eerst op zoek naar het probleem achter het probleem te gaan, hier met je mensen het gesprek over te voeren en van daaruit te besluiten wat de juiste vervolgstap is.

De directeur had bevestigd gekregen dat haar insteek zinvol was en had nog een aantal extra adviezen gekregen. Vol goede moed ging ze hiermee aan de slag.

Herkenbaar?

Dat het soms lijkt dat je alleen staat in jouw mening en dat het best lastig is om draagvlak te krijgen voor jouw visie of plan. Hoe ga je daar mee om? We zijn benieuwd naar jouw ervaringen. En mocht je vragen hebben of en andere blik op jouw situatie nodig hebben, bel of mail ons voor een (klankbord)gesprek. Ons eerste uur is gratis en hierin geven we je graag een aantal adviezen.