Een gemeentesecretaris van middelgrote gemeente vertelt zijn bevindingen:

“We zijn door de begeleiding met DMDC nog steviger gaan staan als directie, zowel naar het Collega als de Raad, als naar onze organisatie toe. Ze hebben ons niet alleen begeleid in het vinden van een grote weeffout in de organisatie waardoor we hebben ingezien waar de werkdruk vandaan komt, maar we staan er ook echt als team. En dat wat vaak onbelangrijk lijkt om te bespreken, blijkt toch belangrijk te zijn omdat er van alles onder ligt waardoor we meer zicht hebben gekregen op wie we zijn en wat we belangrijk vinden”