Een directeur van een middelgroot ingenieursbureau vertelt zijn bevindingen:

“Het traject met DMDC geeft me richting, helderheid, vertrouwen en energie. Het werkt verlichtend en is motiverend. Ik ben een groot voorstander voor deze aanpak om het zelf met de mensen te doen als directeur, met ondersteuning op achtergrond waar nodig. Het blijft voor mij moeilijk om zaken op het mensvlak te doen, maar ik ben tot inzicht gekomen dat mensen veel richting nodig hebben en dat er nog werk op dit gebied te doen is.”