3 directeuren in 3 jaar…

6 oktober 2022
Marie-Louise Dechesne en Robert de Muralt

Verzucht een manager. De 3e was net gestart. En er is een flinke reorganisatie geweest waarbij zijn afdeling is samengevoegd met andere afdelingen waar hij weinig mee heeft. En wat hem betreft had de structuurwijziging niet gehoeven of in ieder geval anders. Ze hebben als afdeling een heldere omgevingsvisie en strategie neergelegd, maar hij zit nog steeds te wachten op een heldere keuze vanuit de directie…

Eén en al onrust

Hij verlangt terug naar de tijd dat hij een ervaren directeur had die veel kennis van zaken had en de organisatie goed kende. Het was overzichtelijk en ze werden gezien als een belangrijke afdeling. Er werden allerlei projecten gestart en er gebeurde veel. Misschien zelfs iets te veel. Maar nu worden diezelfde projecten weer stopgezet vanwege personeelstekort. En hij vreest mensen kwijt te raken omdat er geen knopen worden doorgehakt, alles weer ter discussie wordt gesteld en de werkdruk erg is toegenomen. Dit vreet energie.

Behoefte aan helderheid

Hij heeft behoefte aan helderheid. Het duurt al veel te lang. De moed is hem inmiddels in de schoenen gezakt. Zijn verhaal is niet uniek. We komen deze  situaties helaas veel tegen in gemeenteland. Maar daarbuiten is het vaak niet anders…

De kunst van het vertragen

En juist dergelijke situaties vragen om vertraging. En daarmee bedoelen we dat je niet meteen in oplossingen gaat schieten’, maar dat je stil durft te staan bij ‘de pijn ’(wat mis ik, wat maakt mij moedeloos) en accepteert dat je de oplossing even niet weet. En vanuit dit punt opnieuw gaat onderzoeken wat er nu eigenlijk werkelijk misgaat en wat er nodig is om de situatie structureel op te lossen. Zodat je van hieruit draagvlak gaat creëren en het leiderschap weer kunt oppakken voor wat jij en jullie belangrijk vinden.

En bedenk dat je dit niet alleen hoeft te doen. Zoek hiervoor collega’s. Of bel of mail ons. We denken graag met je mee, fungeren als klankbord, geven advies en stimuleren je om te gaan staan voor wat jij belangrijk vindt.