Het loopt niet lekker…

Je hebt de verantwoordelijkheid voor je mensen die jij ‘a great place to work’ gunt en je wilt je stakeholders tevreden houden.

In de meeste organisaties, weten we bij DMDC, loopt het gros van de processen echt prima. Zeker 80% van wat je organisatie doet, gaat goed. Je beschikt over menselijk kapitaal. En over een top die leiding wil geven op een gezonde manier.

Daarmee heb je de ingrediënten voor een goed functionerende organisatie in huis. Maar toch loopt het niet lekker!

Doe de gratis mini scan

Wat wij vaak zien

Tegenvallende resultaten

Je kampt met allerlei problemen zoals:


Projecten en programma’s lopen niet lekker 


Er is gedoe binnen de directie en/of het MT 


Alles is belangrijk en urgent, waardoor zaken blijven liggen


Medewerkers klagen over werkdruk of over het gevoerde beleid

Moeizame samenwerking

Dit kan zich als volgt uiten:


Er is sprake van bondjesvorming in de directie en/of het MT


Er is weinig onderling vertrouwen en alles moet worden vastgelegd in regels en procedures


Het lijkt wel of je er alleen voor staat


Medewerkers komen pas in actie als ze alles tot in de puntjes voorgekauwd krijgen

Vertrouwen weg

Omdat je…


Het gevoel hebt dat je medewerkers hun verantwoordelijkheid niet oppakken


Managers alleen maar met micromanagement bezig zijn en het grotere plaatje niet zien


Je stinkende best hebt gedaan om er iets van te maken, maar geen progressie ziet


Elke keer weer met nieuwe problemen wordt opgezadeld waardoor je werk nooit af is

Je stakeholders zetten je onder druk

Je omgeving is bepalend voor het succes van je organisatie, maar wat als…


Je bestuurder of aandeelhouders onredelijke eisen stellen


Je bestuurders of aandeelhouders tegenstrijdige belangen hebben


Je leverancier zijn verplichtingen niet nakomt of flinke steken laat vallen


De markt voor onrust in de organisatie zorgt