De Muralt & Dechesne2019-07-05T09:07:58+00:00

Versterk je directie- of managementteam

Staat je team op het punt van opgeven? Heb je voor het 3e jaar achter elkaar verlies? Zijn al je ideeën op? Vraag je je regelmatig af waarom het niet lukt om te leveren? Is het ziekteverzuim, de werkdruk en het personeelsverloop te hoog? Of is het net weer wat rustiger, maar de problemen zijn nog niet opgelost…

Je visie klopt, je inzet ook—en toch krijg je je mensen niet mee, loopt de onderlinge samenwerking niet lekker of kost het veel tijd en energie om tot goede resultaten te komen.

Veranderingstrajecten, organisatievernieuwingen en teambuilding ten spijt: wat er niet liep, loopt nog steeds niet.

In onze ogen bestaat de ideale oplossing, structuur of aanpak niet. Ze hebben allemaal hun voor- en nadelen. Het gaat erom wat er nodig is om de organisatie goed te laten draaien en hoe een organisatie zo goed mogelijk met verstoringen weet om te gaan.

Een gezonde organisatie begint met een gezonde top. Dus, vandaar dat wij ons richten op het versterken van directies en managementteams om verstoringen in processen en relaties tot een minimum te beperken. We doen dit zodanig dat de verandering blijvend is, de organisatie de rest zelf kan doen en geldverspilling wordt voorkomen.

Wat onze klanten zeggen

“Het traject met DMDC geeft me richting, helderheid, vertrouwen en energie” aldus een directeur van een middelgroot ingenieursbureau

“Ik merk dat het MT meer initiatief naar mij toe neemt” aldus een directeur van een grote gemeente

“De resultaten zijn geborgd bij de betrokken partijen” aldus een directeur van een veiligheidsregio

Hoe versterken wij?

We starten met gedegen onderzoek, stimuleren onderling vertrouwen, verbinding en focus en maken het speelveld inzichtelijk. We versterken vanuit verschillende invalshoeken, zowel bedrijfskundig als mensgericht.

De sleutel zit in onderling vertrouwen

De sleutel zit in onderling vertrouwen. Als er vertrouwen is, kan er onderlinge verbinding ontstaan. En dat zorgt ervoor dat dezelfde dingen nu wél effectief gedaan kunnen worden. Zoals afspraken nakomen, moeilijke situaties in beheer krijgen en de juiste afwegingen maken. Onze ervaring is dat de squeeze waarin managers vast komen te zitten, ontstaat door gebrek aan onderling vertrouwen. Maar hoe breng je vertrouwen en verbinding tot stand?

Een beproefde methodiek

Wij hebben hiervoor een methodiek ontwikkeld, die inmiddels beproefd is, waarmee wij directies en MT’s in staat stellen het onderlinge vertrouwen te versterken en waardoor op een fundamenteler niveau verbinding ontstaat. Met deze methodiek beperken wij de verstoringen in relaties en processen tot een minimum.

Als er onderling vertrouwen is, dan ervaren de teamleden een gemeenschappelijk belang. En bij een gemeenschappelijk belang ontstaat betrokkenheid. In zo’n setting gaan mensen excelleren.

Een ODE aan organisaties

De oplossing ligt níet in meer toewijding. In betere visie. In een nieuw verandertraject. Wat wél helpt, is een ODE. Een Objectief onderzoek naar álle diepliggende oorzaken van de problemen waar je tegenaan loopt, gevolgd door Dialoogsessies waarin de oorzaken worden onderkend, aangekeken en weggenomen. Dan worden directies en MT’s Empowered om keuzes te maken en positie in te nemen, zodat zij hun rol effectief kunnen vervullen. De combinatie van bedrijfskunde en menskunde zorgt voor effectieve borging in de organisatie.

Onze visie

DE oplossing bestaat niet

In onze visie is ieder mens is uniek en heeft zijn eigen belangen en beleving. Iedereen reageert dus anders op de vraagstukken die spelen en ziet ook verschillende oplossingen. DE waarheid of DE juiste aanpak bestaat dus niet. Een oplossing die werkt, ontstaat vanuit het gedeelde beeld en de bereidheid om open met elkaar samen te werken en te communiceren, in een situatie waarin eenieder zichzelf inbrengt en waarin je alleen organiseert wat nodig is.

Een keurslijf

Daarnaast speelt er in onze visie ook een onderliggend maatschappelijk probleem dat elke organisatie beïnvloedt. Een soort keurslijf waarbinnen men zich op een bepaalde manier moet gedragen, geen fouten mag maken en gestraft wordt als dit wel gebeurt. Het kan eigenlijk ook niet anders dan dat dit uiteindelijk resulteert in wantrouwen en voorkeur voor de eigen agenda. En dat managers het idee hebben dat ze er alleen voor staan.
Dit kunnen wij van DMDC net zomin veranderen als een ander. We kunnen er wel anders mee omgaan. We kunnen organisaties begeleiden om anders te handelen. Dit is onze ODE aan organisaties.

Gezonde organisatie begint met een gezonde top

Een organisatie is gezond bij de gratie van een gezonde top. Door het onderlinge vertrouwen binnen directies en MT’s te versterken, ontstaat op een fundamenteler niveau verbinding. Verbinding die nodig is om moeilijke situaties beter in beheer te krijgen en de juiste afwegingen te maken. Daarnaast komt er een grotere mate van intellect beschikbaar omdat de agenda’s nu bij elkaar gelegd kunnen worden. Er is immers vertrouwen. Als er onderling vertrouwen is, dan is er ook een gemeenschappelijk belang. En als er gemeenschappelijk belang is dan is er ook betrokkenheid.