De Muralt & Dechesne2021-02-23T17:53:31+01:00

Je legt als directeur de lat hoog en bent zeer ervaren. Je hebt al heel wat crisissituaties meegemaakt. En elke keer wist je erger te voorkomen en je staande te houden met je team. Maar het lijkt nu wel of je de grip op je organisatie, je mensen en je stakeholders lijkt te verliezen. Je team functioneert niet meer als een team, het is ‘’ieder voor zich’’. Het kost je steeds meer moeite om goede resultaten te behalen en binnen de budgetten te blijven. Ook je stakeholders lijken steeds meer te willen en te bepalen…

Herken je dit?

Je hebt van alles geprobeerd om effectiever en efficiënter te werken en je stakeholders tegemoet te komen in hun eisen. Je hebt een reorganisatie doorgevoerd waarvoor je top consultants hebt ingehuurd. Je hebt samen met hen een nieuwe organisatiestructuur bedacht en ingevoerd. Niet functionerende mensen zijn ontslagen en nieuwe mensen zijn aangenomen. Je hebt hard gewerkt om het team weer als team te laten functioneren en jullie hebben een heldere visie geformuleerd. Maar het loopt nog steeds niet lekker!

Wat nu?

De organisatie staat zo onder druk, je kunt er nu toch niet de brui aangeven en je team en de organisatie in de steek laten? Maar je voelt je ook steeds minder gesteund door je collega’s en je team. Het vertrouwen en het enthousiasme zoals je dit ervaren hebt bij de start is compleet weg. Ben je nog wel de juiste man/vrouw op deze plek? Maar als je zo doorgaat, ga je of ernstige gezondheidsklachten krijgen, loopt je huwelijk stuk of loop je flinke schade op in je carrière (bijvoorbeeld imagoverlies of ontslag)…

Wat onze klanten zeggen

“Het traject met DMDC geeft me richting, helderheid, vertrouwen en energie” aldus een directeur van een middelgroot ingenieursbureau

“Ik merk dat het MT meer initiatief naar mij toe neemt” aldus een directeur van een grote gemeente

“De resultaten zijn geborgd bij de betrokken partijen” aldus een directeur van een veiligheidsregio

Onze ODE aan organisaties

We hebben een ODE voor directies en MT’s ontwikkeld. De ODE staat voor: een gedegen Onderzoek naar de dieperliggende oorzaken van de problemen waar je tegenaan loopt, gevolgd door Dialoogsessies waarin gezocht wordt naar het gemeenschappelijk belang en waar verschillen uitgesproken worden. Om uiteindelijk hen te Empoweren om keuzes te maken en positie in te nemen, zodat zij hun rol effectief kunnen vervullen.

Onderzoek

Wat voor de een problematisch is, is voor de ander vaak geen probleem. En wat voor de een belangrijk is, is voor de ander vaak minder belangrijk. Daarom maken wij, middels een onderzoek vanuit 4 perspectieven, eerst de verschillen in belangen, beleving en verwachtingen inzichtelijk.

Dialoog

Wij gaan op zoek naar wat een ieder belangrijk vindt en gaan hierover in gesprek. Ons doel hierbij is dat een ieder zich gehoord en gezien voelt, waardoor hij of zij zich serieus genomen voelt en open kan staan voor de ander. Vervolgens gaan we op zoek naar het gezamenlijke belang en de mate van draagvlak hiervoor.

Empowerment

We versterken het leiderschap zowel persoonlijk als in onderlinge samenwerking, het behalen en doelen en het innemen van positie ten aanzien van je stakeholders. We werken vanuit een bedrijfskundige context, waarbij we zowel oog hebben voor het organisatiedoel als de mens met zijn verschillende belangen, belevingen en verwachtingen.

Onze visie

DE oplossing bestaat niet

In onze visie is ieder mens uniek en heeft zijn eigen belangen en beleving. Iedereen reageert dus anders op de vraagstukken die spelen en ziet ook verschillende oplossingen. DE waarheid of DE juiste aanpak bestaat dus niet. Een oplossing die werkt, ontstaat vanuit het gedeelde beeld en de bereidheid om open met elkaar samen te werken en te communiceren. In een situatie waarin eenieder zichzelf inbrengt en waarin je alleen organiseert wat nodig is.

Een keurslijf

Daarnaast speelt er in onze visie een paradox tussen enerzijds de behoefte om alles te willen en structureren in systemen en anderzijds de behoefte aan autonomie van veel mensen in organisaties. Die structuren creëren een soort keurslijf waarbinnen men zich op een bepaalde manier moet gedragen, geen fouten mag maken en gestraft wordt als dit wel gebeurt. Dit resulteert in onze ogen vaak in werkdruk, gebrek aan draagvlak en voorkeur voor de eigen agenda. Met als gevolg dat managers het idee hebben er alleen voor te staan.

Omgaan met druk

Ieder mens is anders, heeft een eigen beleving van de werkelijkheid en gaat daardoor anders om met druk. Druk die vaak wordt veroorzaakt door een onvolledig beeld van de realiteit en te snel genomen beslissingen. Door grondig te onderzoeken wat het werkelijke probleem is en hierover het gesprek aan te gaan ontstaat er draagvlak en kunnen kwalitatief betere beslissingen genomen worden. Ook voor de langere termijn. Hierdoor zal de werkdruk afnemen.