Marie-Louise Dechesne: 06-50251446 / Robert de Muralt: 06-38330732
De Muralt & Dechesne2018-11-12T16:40:07+00:00

Wij empoweren directies en managementteams

Je krijgt je zaken niet voor elkaar. Je  visie klopt, je inzet ook – en toch… Je krijgt je mensen niet mee; zaken komen niet voor elkaar; er is grote werkdruk, te veel ziekteverzuim, en/of te groot verloop; de onderlinge samenwerking loopt niet lekker; stakeholders werken verstorend op de bedrijfsvoering; misschien voel jij je wel gefrustreerd of onzeker.

Veranderingstrajecten, organisatievernieuwingen en teambuilding ten spijt: wat er niet liep, loopt nog steeds niet.

In onze ogen bestaat de ideale oplossing, structuur of aanpak niet. Ze hebben allemaal hun voor- en nadelen. Het gaat erom wat er nodig is om de organisatie goed te laten draaien.

Een gezonde organisatie begint met een gezonde top. Wij empoweren directies en managementteams om verstoringen tot een minimum te beperken, zodat de organisatie weer goed kan gaan draaien.

Wat zeggen onze klanten

Succesvol als wereldmarktleider

Middelsgroot Ingenieursbureau

Een goed en effectief samenwerkend MT binnen een grote gemeente

Grote gemeente

Herstelde samenwerking tussen 2 partijen in een veiligheidsregio

Veiligheidsregio

Hoe empoweren we?

Het gaat ons aan het hart dat er veel organisaties zijn waar de werkdruk en het ziekteverzuim hoog is. En waar de samenwerking moeizaam verloopt. En waar vaak onnodig geld wordt verspild. Hoe kan het anders?

De sleutel zit in onderling vertrouwen

De sleutel zit in onderling vertrouwen. Als er vertrouwen is dan kan er onderling verbinding ontstaan. Onderling vertrouwen is nodig om afspraken te kunnen nakomen, moeilijke situaties in beheer te krijgen en om de juiste afwegingen te kunnen maken. Onze ervaring is dat hier steeds de squeeze ontstaat, waardoor managers vast komen te zitten.

Een beproefde methodiek

Wij hebben hiervoor een beproefde methodiek ontwikkeld, waarmee wij directies en MT’s in staat stellen het onderlinge vertrouwen te versterken en waardoor op een fundamenteler niveau verbinding ontstaat. Met behulp van deze methodiek beperken wij de verstoringen in relaties en processen tot een minimum.

Als er onderling vertrouwen is dan is er ook een gemeenschappelijk belang. En als er gemeenschappelijk belang is dan is er ook betrokkenheid en dan gaan mensen excelleren.

Een ODE aan organisaties

De oplossing ligt níet in meer toewijding. In betere visie. In een nieuw verandertraject. Wat wél helpt, is een ODE. Een Objectief onderzoek naar álle diepliggende oorzaken van de problemen waar je tegenaan loopt, gevolgd door Dialoogsessies waarin de oorzaken worden onderkend, aangekeken en weggenomen. En worden directies en MT’s Empowered om keuzes te maken en positie in te nemen, zodat zij hun rol effectief kunnen vervullen. De combinatie van bedrijfskunde en menskunde zorgt voor effectieve borging in de organisatie.

Onze visie

DE oplossing bestaat niet

In onze visie is ieder mens is uniek en heeft zijn eigen belangen en beleving. Iedereen reageert dus anders op bepaalde vraagstukken en ziet ook verschillende oplossingen. DE waarheid of DE juiste aanpak bestaat dus niet. Het gaat om het gedeelde beeld en de bereidheid om open met elkaar samen te werken en te communiceren en waar eenieder zichzelf inbrengt en dat je alleen organiseert wat nodig is.

Een keurslijf

Daarnaast speelt er in onze visie ook een onderliggend maatschappelijk probleem dat elke organisatie beïnvloedt. Een soort keurslijf waarbinnen men zich op een bepaalde manier moet gedragen, geen fouten mag maken en gestraft wordt als dit wel gebeurt. Het kan eigenlijk ook niet anders dan dit uiteindelijk resulteert in wantrouwen en voorkeur voor de eigen agenda. En dat managers het idee hebben dat ze er alleen voor staan. Dit kunnen wij van De Muralt & Dechesne net zomin veranderen als een ander. We kunnen er wel anders mee omgaan en organisaties leren anders te handelen. Dit is onze ODE aan organisaties.

Gezonde organisatie begint met een gezonde top

Een gezonde organisatie met een gezonde top. Door het onderlinge vertrouwen binnen directies en MT’s te versterken, ontstaat op een fundamenteler niveau verbinding. Verbinding die nodig is om moeilijke situaties beter in beheer te krijgen en de juiste afwegingen te maken. Daarnaast is er een grotere mate van intellect beschikbaar omdat de agenda’s bij elkaar gelegd kunnen worden. Er is immers vertrouwen. Als er onderling vertrouwen is dan is er ook een gemeenschappelijk belang. En als er gemeenschappelijk belang is dan is er ook betrokkenheid.

Benieuwd naar de status van uw organisatie?

Neem contact met ons op!

CONTACT 

Nieuwsgierig geworden naar hoe wij op zoek gaan naar wat niet klopt in jouw organisatie? Bel ons voor een afspraak op 06-50251446 (Marie-Louise) of op 06-3833.0732 (Robert). Of vul onderstaand formulier in met je vraag en/of meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Je naam

Je e-mail

Onderwerp

Je bericht