De Muralt & Dechesne2020-11-09T12:34:11+00:00

Als directie en/of managementteam wil je altijd beter…

en wil je dat het lekker loopt. Een goede relatie met je stakeholders. Een betere onderlinge samenwerking. Projecten en programma’s die succesvol zijn. Weinig werkdruk, een laag ziekteverzuim en draagvlak voor je beleid. En toch… ervaar je continu druk, heb je het gevoel dat je vastloopt en dat je minder controle over de situatie begint te krijgen.

Wij hebben ons gespecialiseerd in leiderschap onder druk. Daarbij gaat om het vlottrekken van vastgelopen directeuren / managers en hun teamsWe maken jou en je team bewust van de reden van jullie vastloper, daarbij reiken we handvatten en inzichten aan om herhaling te voorkomen en bieden een duurzame oplossing. Hierbij kan het ook gaan om werkdruk, draagvlak- en samenwerkingsvraagstukken.

De Muralt & Dechesne richt zich op directies en managementteams omdat zij verantwoordelijk zijn voor de organisatie, het beste in staat zijn om verbeteringen door te voeren, teams te smeden en het goede voorbeeld te geven. En door met de top te werken worden verstoringen in de organisatie tot een minimum beperkt en neemt de rust, vertrouwen en focus in je organisatie toe. We doen dit zodanig dat de organisatie het meeste zelf kan doen en geldverspilling wordt voorkomen.

Aanbod

Ervaar je grote druk als directeur of manager? Heb je het gevoel de grip te verliezen of het overzicht kwijt te zijn en wil je een keer vrijblijvend sparren over de situatie dan bieden wij een gratis online klankbordgesprek aan. Klik hier voor meer info.

Wat onze klanten zeggen

“Het traject met DMDC geeft me richting, helderheid, vertrouwen en energie” aldus een directeur van een middelgroot ingenieursbureau

“Ik merk dat het MT meer initiatief naar mij toe neemt” aldus een directeur van een grote gemeente

“De resultaten zijn geborgd bij de betrokken partijen” aldus een directeur van een veiligheidsregio

Onze ODE aan organisaties

We hebben een ODE voor directies en MT’s ontwikkeld. De ODE staat voor: een gedegen Onderzoek naar de dieperliggende oorzaken van de problemen waar je tegenaan loopt, gevolgd door Dialoogsessies waarin gezocht wordt naar het gemeenschappelijk belang en waar verschillen uitgesproken worden. Om uiteindelijk hen te Empoweren om keuzes te maken en positie in te nemen, zodat zij hun rol effectief kunnen vervullen.

Onderzoek

Wat voor de een problematisch is, is voor de ander vaak geen probleem. En wat voor de een belangrijk is, is voor de ander vaak minder belangrijk. Daarom maken wij, middels een onderzoek vanuit 4 perspectieven, eerst de verschillen in belangen, beleving en verwachtingen inzichtelijk.

Dialoog

Wij gaan op zoek naar wat een ieder belangrijk vindt en gaan hierover in gesprek. Ons doel hierbij is dat een ieder zich gehoord en gezien voelt, waardoor hij of zij zich serieus genomen voelt en open kan staan voor de ander. Vervolgens gaan we op zoek naar het gezamenlijke belang en de mate van draagvlak hiervoor.

Empowerment

We versterken het leiderschap zowel persoonlijk als in onderlinge samenwerking, het behalen en doelen en het innemen van positie ten aanzien van je stakeholders. We werken vanuit een bedrijfskundige context, waarbij we zowel oog hebben voor het organisatiedoel als de mens met zijn verschillende belangen, belevingen en verwachtingen.

Onze visie

DE oplossing bestaat niet

In onze visie is ieder mens uniek en heeft zijn eigen belangen en beleving. Iedereen reageert dus anders op de vraagstukken die spelen en ziet ook verschillende oplossingen. DE waarheid of DE juiste aanpak bestaat dus niet. Een oplossing die werkt, ontstaat vanuit het gedeelde beeld en de bereidheid om open met elkaar samen te werken en te communiceren. In een situatie waarin eenieder zichzelf inbrengt en waarin je alleen organiseert wat nodig is.

Een keurslijf

Daarnaast speelt er in onze visie een paradox tussen enerzijds de behoefte om alles te willen en structureren in systemen en anderzijds de behoefte aan autonomie van veel mensen in organisaties. Die structuren creëren een soort keurslijf waarbinnen men zich op een bepaalde manier moet gedragen, geen fouten mag maken en gestraft wordt als dit wel gebeurt. Dit resulteert in onze ogen vaak in werkdruk, gebrek aan draagvlak en voorkeur voor de eigen agenda. Met als gevolg dat managers het idee hebben er alleen voor te staan.

Omgaan met druk

Ieder mens is anders, heeft een eigen beleving van de werkelijkheid en gaat daardoor anders om met druk. Druk die vaak wordt veroorzaakt door een onvolledig beeld van de realiteit en te snel genomen beslissingen. Door grondig te onderzoeken wat het werkelijke probleem is en hierover het gesprek aan te gaan ontstaat er draagvlak en kunnen kwalitatief betere beslissingen genomen worden. Ook voor de langere termijn. Hierdoor zal de werkdruk afnemen.