Succesvol veranderen in een dynamische omgeving

Navigeren tussen organisatiedoelen en menselijke belangen – door Robert de Muralt

Verandering is de nieuwe constante. Organisaties bevinden zich in een continue staat van verandering. Traditioneel georganiseerde organisaties worden vervangen door zelfsturende teams of werken alleen nog maar project- of opgavegestuurd. Om succesvol te kunnen zijn moeten mensen elkaar kunnen en willen vinden. Dit is bij iedere verandering cruciaal. Verandering gaat daarbij dus niet over organisatievormen, maar vooral over mensen, perspectieven en hoe ze samenwerken. Strategie en vorm zijn daarbij wel belangrijke voorwaarden om als organisatie goed te kunnen functioneren. In dit whitepaper beschrijf ik vanuit verschillende perspectieven een zestal stellingen over organisatieverandering om vervolgens tot zeven randvoorwaardelijke uitgangspunten voor succesvolle organisatieverandering te komen.

Download whitepaper