Waar sta je?2019-10-11T15:48:19+00:00

Ik heb het gevoel dat het niet lekker loopt…

Je hebt de verantwoordelijkheid voor je mensen die jij ‘a great place to work’ gunt en je wilt je stakeholders tevreden houden.

In de meeste organisaties, weten we bij DMDC, loopt het gros van de processen echt prima. Zeker 80% van wat je organisatie doet, gaat goed. Je beschikt over menselijk kapitaal. En over een top die leiding wil geven op een gezonde manier.

Daarmee heb je de ingrediënten voor een goed functionerende organisatie in huis. Maar loopt het ook lekker? En zo ja, waar wel en waar niet?

Stel je weet precies waar het niet lekker loopt. Je vindt bijvoorbeeld de onderlinge samenwerking niet goed gaan in je MT en/of directie. Of het frustreert dat je je stakeholders niet tevreden kunt houden. Of de resultaten blijven achter en projecten/programma’s verlopen moeizaam waardoor een hoog ziekteverzuim of personeelsverloop een probleem is. Of je vindt dat de werkdruk te hoog is en dat er weinig draagvlak is voor nieuwe ideeën.  Klik dan hier voor mogelijke oplossingen.

Maar mocht je niet goed weten waarom het in jouw organisatie niet lekker loopt,  klik hier voor een overzicht van mogelijke issues. Of….

Snel weten waar het niet lekker loopt? Doe hier een test!

Issue Probleem geen/groot (schaal 1 t/m 5)
stakeholderproblemen 1 2 3 4 5
micromanagement en controledrang 1 2 3 4 5
medewerkers die hun verantwoordelijkheid niet nemen 1 2 3 4 5
gebrek aan overzicht en focus 1 2 3 4 5
moeizame bedrijfsvoering 1 2 3 4 5
hoog ziekteverzuim en verloop 1 2 3 4 5
gebrek aan vertrouwen onderling 1 2 3 4 5
moeizame onderlinge samenwerking 1 2 3 4 5
miscommunicatie 1 2 3 4 5

Voor toelichting op de issues: Klik hier.