Inside-out programma2019-07-05T09:14:19+00:00

Inside-out programma

De Inside-out methode is een programma van een aantal intensieve bijeenkomsten waarmee de relaties binnen het team hersteld worden. In dit programma combineren we menskunde en bedrijfskunde. De inside-out methode werkt vanuit vier invalshoeken tegelijkertijd, die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden: de organisatie, de omgeving, het team en jezelf. Tijdens de gesprekken en oefeningen worden de deelnemers uitgenodigd om te benoemen wat hen werkelijk bezighoudt en nieuwsgierig te zijn naar de ander om relaties te herstellen.

Het resultaat is dat de deelnemers in de praktijk meer in verbinding met elkaar staan, meer begrip hebben voor elkaar, beter hun positie en verantwoordelijkheid kunnen oppakken en beter in staat zijn hun grenzen aan te geven. Hier vindt de werkelijke ‘change’ plaats! Deze ‘versterking’ zorgt er uiteindelijk voor dat de organisatie het zelf kan.

Afhankelijk van de complexiteit van de situatie bestaat het programma uit 5, 8 of 12 bijeenkomsten.

Daarnaast bieden bij wij de mogelijkheid voor jaarlijkse verfrissingsbijeenkomsten.