Hoe overleef ik met mijn team?

16 oktober 2020
Marie-Louise Dechesne

Als een aantal van mijn medewerkers dreigen onderuit te gaan omdat we helemaal niet op kantoor mogen werken? Als de directie het onderling niet met elkaar eens is en vooral met zichzelf bezig is? Als de structuur van de organisatie opnieuw helemaal omgegooid wordt? Als mijn directeur de huidige situatie aangrijpt om zaken zonder overleg door te drukken? In dit blog beschrijf ik de eerste situatie en geef ik een paar tips.

Een aantal medewerkers dreigen uit te vallen

Een manager in een grote gemeentelijke organisatie, ik noem haar Elke, vertelt me dat ze zich grote zorgen maakt over haar team. Ze werken al sinds maart volledig thuis. Een tweetal dreigen burn-out te raken omdat ze hun collega’s missen en veel te hard werken. Ook komen de muren op hun kleine appartement op hun af en vinden ze het zwaar om er alleen voor te staan. Drie andere collega’s hebben kleine kinderen en werken vaak tot laat in de avond. Want overdag is er vaak geen tijd en ruimte om rustig te werken. Maar dit breekt hen steeds meer op.

Meer teams met hetzelfde probleem

Elke bespreekt dit met haar collega managers. Zij herkennen haar problemen en ze besluiten samen een plan te bedenken en dit met hun directeur te bespreken. Vol enthousiasme verzinnen ze verschillende scenario’s om uitval te voorkomen en de voortgang in (nieuwe) projecten te kunnen realiseren. Want nieuwe projecten komen moeizaam van de grond en het is trekken en sleuren om een volgende stap te zetten. Het zijn altijd dezelfde mensen die het hoogste woord voeren tijdens de online sessies en deze zien alleen maar beren op de weg! En ook zij zelf missen hun collega’s en het praatje bij de koffie om nieuwe ideeën op te doen of om gewoon even hun hart te kunnen luchten.

Mijn directeur werkt niet mee

Tijdens het overleg met hun directeur geeft hij hen alle tijd om hun zorgen uit te spreken. Hij herkent deze. Ook luistert hij geduldig naar hun oplossingen. Maar tot hun grote verdriet ziet hij geen enkele mogelijkheid om hen om maar enigszins tegemoet te komen. Het verbaast Elke. Hij is een zeer mensgerichte en ervaren directeur. Ze is echter blij dat hij alle tijd heeft genomen om haar en haar collega’s aan te horen, want ze weet hoe druk hij het heeft. Ze begrijpt ook dat hij ook namens de gemeente het goede voorbeeld moet geven om zoveel mogelijk vanuit huis te werken. Maar ze had gehoopt dat juist hij wel een opening voor zijn afdeling zou creëren om hier anders mee om te gaan.

De manager geeft niet op

Ze vertelt de bewuste medewerkers wat ze heeft gedaan richting de directeur. Ze zijn blij dat ze dit geprobeerd heeft en voelen zich gehoord. Ze maakt heldere afspraken met hen om uitval te voorkomen en blijft regelmatig bellen. Ze regelt ook een brainstormsessie op het strand waardoor zowel zij als haar team weer nieuwe energie opdoen. En een volgende stap in het nieuwe project wordt gezet! Dit speelde zich af in juni, door de onlangs aangekondigde maatregelingen, zakt de moed haar opnieuw in de schoenen…

Wat nu?

De situatie die ik beschreven heb, speelt zich helaas in meer organisaties af. En dit baart ons grote zorgen! Want een ieder heeft behoefte aan verbinding (contact met collega’s), een zekere mate van autonomie en een perspectief waardoor je weer hoop krijgt om je problemen aan te kunnen. Als deze behoeften (te) lang niet vervuld worden en vele zaken blijven onzeker, dan worden de problemen binnen organisaties, binnen teams, alleen maar groter. En hoe overleef je dan met je team?

In dit geval heb ik Elke allereerst een compliment gegeven, ze heeft niet alleen de samenwerking met haar collega’s gezocht, maar ze heeft ook oplossingen aangedragen en dit bespreekbaar gemaakt met haar directeur. En ze heeft haar medewerkers en haar team serieus genomen. Ik heb haar geadviseerd om met elkaar in gesprek te blijven, te blijven luisteren naar de zorgen en met elkaar naar creatieve oplossingen te blijven zoeken. Ook met haar directeur. Zij heeft bevestiging gekregen dat ze het goede heeft gedaan en heeft weer vertrouwen dat ze kan overleven met haar team.

Als je deze situatie of bovenstaande vraagstukken herkent en je wilt graag een klankbord om te horen of je het goed ziet of om een andere oplossing te verzinnen, aarzel dan niet om ons te bellen. Want deze tijd vraagt om te blijven staan voor wat jij belangrijk vindt en gezamenlijk naar oplossingen te (blijven) zoeken.

P.S. Binnenkort verschijnt er een e-boek waarbij we dieper ingaan op bovenstaande situaties en meer handvatten bieden om je met je team (en je organisatie) staande te houden en effectief te blijven opereren.