Evaluatie RvB2018-11-19T16:53:41+00:00

Evaluatie RvB

De Governancecode Zorg 2017 schrijft voor dat de Raad van Bestuur jaarlijks geëvalueerd wordt. Dit is een kwetsbaar en gevoelig proces. DMDC heeft een speciale dienstverlening ontwikkeld om dit evaluatieproces te faciliteren. Wij gebruiken daarvoor onze ODE-filosofie in een klein formaat. Dat betekent dat we steeds rekening houden met de verschillende belangen en het gevoel van veiligheid van alle vertegenwoordigde partijen.
Dit proces kan ook toegepast worden bij organisaties die niet actief zijn in de zorgsector.