//Brandjes blijven blussen?

Brandjes blijven blussen

11 februari 2018
Marie-Louise Dechesne

“Brandjes blussen, ik doe niets anders meer” verzuchtte een manager uit een ziekenhuis vorig jaar keer op keer. “Ik word er gek van!” Ook voelde hij de druk van de inspectie, de artsen en het bestuur om goed te blijven presteren. Want hij wilde goede zorg blijven verlenen en niet op fouten afgerekend worden. Hoewel  hij verschillende keren aan de bel heeft getrokken, bleef hij brandjes blussen. Hij is niet de enige die voortdurend brandjes blust en niet aan gewoon werken toe komt. Wat heeft dit voor gevolgen? Is direct handelen altijd effectief? Hoe kan het anders?

Pijnlijke gevolgen

Het ziekenhuis waar de manager werkte, zat in zwaar weer. Patiënten moesten  vaker overgeplaatst worden naar andere ziekenhuizen. Het bestuur vond het steeds lastiger om de juiste koers voor de organisatie te bepalen. Er ontstonden meer eilandjes waardoor de belangentegenstellingen groter werden. De werkdruk werd nog hoger en de brandjes lastiger te blussen.

Direct handelen?

Als de veiligheid van bijvoorbeeld patiënten in het geding is, is het essentieel om direct te handelen. Maar er zijn andere situaties waarin dit niet noodzakelijk en effectief is.

Als je direct handelen en probleem oplossen even uitstelt…

Dan creëer je niet alleen ruimte, overzicht en rust voor jezelf, maar ook voor je omgeving. Je hebt de tijd om collega’s en medewerkers om advies te vragen, het vraagstuk met elkaar te bespreken en een ieder te laten benoemen wat hij of zij hierin belangrijk vindt. Dan ontstaat er vertrouwen en ‘wijsheid’ vanuit verschillende perspectieven. En je omgeving voelt zich gewaardeerd om zijn of haar bijdrage aan de organisatie. Voordelen: jij kunt je meer bezighouden met strategische zaken, je komt tot duurzamere oplossingen en je krijgt meer draagvlak voor de oplossingen. En, je voorkomt grotere branden en geldverspilling.

Zelf alles oplossen en meer regels?

Als je alles direct zelf wilt oplossen of meer regels instelt , doof je ‘’het vuur” van je medewerkers (of collega’s), beperk je hun vrijheid en kunnen fricties ontstaan. Terwijl je als manager toch wil dat ieder in zijn kracht staat, zijn/haar verantwoordelijkheid neemt en energie haalt uit werk…

Een heldere positie innemen

Stel nu dat bovenstaande manager een helder perspectief (‘waar staan we voor als organisatie?”) krijgt of, nog beter, mag meewerken aan het tot stand komen van zo’n perspectief. Dan is niet de alleen de positie van de organisatie in de markt duidelijk, maar dan kan het MT en de manager ook een heldere positie innemen naar hun werknemers en stakeholders. Ze kunnen een omgeving, een speelveld, creëren waarbinnen fouten gemaakt mogen worden en een ieder het vertrouwen krijgt om dat te doen waarvoor hij of zij staat. Dan kan er weer gebouwd worden! En dan ontstaat een heel ander “vuur” dat niemand wil blussen…

2019-06-18T15:30:24+00:00