BASc® Werkdrukmeter2019-09-30T16:02:36+00:00

BASc® werkdrukmeter

De BASc® werkdrukmeter is een integraal en gevalideerd meetinstrument speciaal ontwikkeld om de diepere oorzaken van de ervaren werkdruk te onderzoeken. Werkdruk dat uiteindelijk kan leiden tot burn-outklachten, kwaliteitsverlies, extra kosten, ziekteverzuim en demotivatie.

Met behulp van de BASc® werkdrukmeter krijg je inzicht in de mate waarin overbelasting wordt ervaren en waardoor kans op uitval ontstaat. Ook krijg je inzicht in de meest urgente problemen die direct om een oplossing vragen. Hiermee krijg je concrete handvatten om op structurele wijze de werkdruk binnen het MT aan te pakken. De BASc® combineert de harde componenten van de bedrijfskunde (beleid en organisatie-inrichting) met de menselijke kant (onderlinge samenwerking en het eigen functioneren) met elkaar.

De vragenlijsten zijn vanuit een integraal perspectief ontwikkeld. Vanuit 4 invalshoeken: individueel, team, inhoudelijk en omgeving, worden in totaal 64 (2 x 32) vragen gesteld, waarbij zowel de belangen als de beleving van de betrokkenen wordt gemeten.

Door de verschillen inzichtelijk te maken wordt helder in welke mate mensen, teams en organisaties met zichzelf en met elkaar op 1 lijn liggen. Met behulp van verschillende dashboards krijg je een beeld van waar dat niet het geval is en waardoor werkdrukproblemen ontstaan.

De BASc® werkdrukmeter kan zowel individueel als voor teams worden ingezet, waarbij de BASc® werkdrukmeter voor teams op eenvoudige wijze uitgebreid kan worden met de BASc® draagvlakmeter.