BASc® Draagvlakmeter2019-09-30T15:46:38+00:00

BASc® draagvlakmeter

De BASc® draagvlakmeter is een integraal en gevalideerd meetinstrument speciaal ontwikkeld om de mate van draagvlak van het organisatiebeleid te onderzoeken. Gebrek aan draagvlak zorgt voor weerstand, bondjesvorming, kwaliteitsverlies, extra kosten en vertraging.

Met behulp van de BASc® draagvlakmeter krijg je inzicht in de mate waarin jullie als directie of MT dezelfde visie voor ogen hebben en of jullie gelijk in de wedstrijd zitten, m.a.w. zijn jullie het eens met datgene wat jullie aan het doen zijn. En waar verschillen jullie dan met elkaar. De betrokkenen worden zich bewuster van het feit dat ze op verschillende manieren naar vraagstukken kijken en daardoor ook vaak andere belangen hebben. Met de uitslag van de draagvlakmeter kun je concreet aan de slag omdat je handvatten krijgt om op structurele wijze het draagvlak in je organisatie te verbeteren. De BASc® combineert de harde componenten van de bedrijfskunde (beleid en organisatie-inrichting) met de menselijke kant (onderlinge samenwerking en het eigen functioneren) met elkaar.

De vragenlijsten zijn vanuit een integraal perspectief ontwikkeld. Vanuit 4 invalshoeken: individueel, team, inhoudelijk en omgeving, worden in totaal 32 vragen gesteld, waarbij de belangen van de verschillende betrokkenen wordt gemeten.

Door de verschillen inzichtelijk te maken wordt helder in welke mate teams en organisaties met elkaar op 1 lijn liggen. Met behulp van verschillende dashboards krijg je een beeld van waar dat niet het geval is en waardoor draagvlakproblemen ontstaan.

De BASc® draagvlakmeter kan eventueel ook tegelijkertijd met de BASc® werkdrukmeter worden afgenomen.