Aanbod directeuren/managers cruciale sectoren2020-03-29T20:32:46+00:00

“Het Coronavirus heeft grote impact voor ons allemaal! Op dit moment  zijn er cruciale beroepsgroepen  die onze samenleving draaiend houden, zoals de Zorg, Openbare Orde en Veiligheid, Onderwijs, etc. Wij zijn hen hiervoor erg dankbaar, maar we kunnen ons ook voorstellen dat dit enorme druk geeft.

Wij willen graag ons steentje bijdragen om de crisis zo goed als mogelijk te boven komen.

Ons aanbod

We bieden directeuren en managers in cruciale beroepsgroepen gratis een online klankbordgesprek* aan om organisatorische vraagstukken te bespreken. Te denken valt aan:

  • Hoe creëer en behoud ik overzicht
  • Hoe stel ik de juiste prioriteiten
  • Hoe maak ik de juiste beslissingen
  • Hoe behoud of creëer ik draagvlak bij de uitvoering

Maar het kan zijn ook dat je het vooral prettig vindt om je verhaal te vertellen en bevestiging te krijgen dat je de juiste dingen doet.

Hoe werkt het?

We inventariseren kort wat je vraagstuk en je behoefte is en daarna plannen we een online bijeenkomst in met ons beiden. We bieden een luisterend oor, onderzoeken zowel bedrijfskundig als mensgericht wat jij nu nodig hebt om de boel draaiende te houden. Ons doel is dat je (weer) vertrouwen, rust en focus ervaart op het door jou ingebrachte vraagstuk. En dat je weer verder kunt…

Dus, ben jij directeur of manager en werk jij in een cruciale sector, dan nodigen wij je van harte uit voor een online klankbordgesprek van een uur! Bel Marie-Louise (06-50251446) of Robert (06-38330732) of mail naar info@dmdc.nl voor een afspraak of meer informatie.

*Dit aanbod geldt vooralsnog tot 1 juni 2020